สโมสรสำหรับเด็ก

สโมสรสำหรับเด็กที่ดูแลโดยพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษได้มีกิจกรรมที่ประกอบด้วยการ์ตูนซีดีภาพวาดภาพวาดดินเหนียวและกิจกรรมสันทนาการทั่วไปและเวลาเล่น

เปิด 6 วันเวลา 10:00 น. - 16:00 น. (จันทร์ - เสาร์, เมษายน - ตุลาคม)

ติดต่อเรา

อีเมล์ : rsvn-pors@katagroup.com

โทร : +6676358300